Rumunia

Katalog  » Rumunia

Rumunia, kraj położony na Morzem Czarnym, fascynuje różnorodnością krajobrazów. W przeważającej części są to masywy górskie i wyżyny poprzedzielane licznymi kotłami polodowcowymi.

czytaj więcej

Na południe od Karpat znajduje się Nizina Wołoska o stepowym charakterze, która nadaje się także pod uprawy. W 27% terytorium tego państwa pokryte jest lasami. Jedynym terenem podmokłym jest delta Dunaju o powierzchni prawie 5000 tys km kwadratowych poprzecinana licznymi kanałami i jeziorami. Na małych wysepkach mieszka łącznie ok. 14 000 osób. Zidentyfikowano tam ok. 150 gatunków ryb i więcej niż 300 gatunków ptaków. Prawdziwy raj dla ichtiologów i ornitologów. Geograficzne centrum na północnym zachodzie tworzy Siedmiogród / Transylwania. Na ten obszar sprowadziło się wielu osadników nie tylko z powodu walorów krajobrazowych. Już w XII w. pojawili się tu koloniści, którzy do dzisiaj noszą nazwę siedmiogrodzkich sasów. Warto zaznaczyć, że również obecnie posługują się oni językiem niemieckim i pielęgnują swój folklor. Oprócz nich zamieszkują tu inne mniejszości narodowe: węgierska, szeklerska i cygańska. Wielu gości przyciąga również wybrzeże Morza Czarnego z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi i sanatoriami.